Privacy verklaring

In deze privacy verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Uw privacy is veilig bij CasaCama

 

1. VERANTWOORDELIJKHEID

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Hebt u vragen over de manier waarop CasaCama.com met uw gegevens omgaat? Stel ze gerust via onderstaande gegevens.

CasaCama.com, gevestigd aan Robert Kochplantsoen 19, 1097GG Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.casacama.com
Robert Kochplantsoen 19
1097GG Amsterdam
Tel +31 (0) 651 900 557

Dhr. M.L. Prorok is de functionaris Gegevensbescherming van CasaCama.com
Hij is te bereiken via email

2. VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

CasaCama.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, website en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Als u de diensten van CasaCama.com gebruikt om in contact te treden met andere partijen (zoals wanneer u het CasaCama.com netwerk gebruikt om te communiceren met anderen in verband met het eventueel willen huren van een accommodatie) zal deze communicatie ook voor ons toegankelijk zijn en zulke communicatie valt ook onder het onderhavige beleid. Als Reizigers en Eigenaars via onze website met elkaar communiceren zullen wij toegang tot die uitwisseling hebben en wij kunnen deze monitoren voor vertrouwens- en veiligheidsdoeleinden en voor het verlenen van onze diensten.

3. DOEL VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

CasaCama.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw reserveringsaanvraag en betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– CasaCama.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor registratie van bezoekers aan de bestemmingen van de accommodaties en onze belastingaangifte.

4. BIJZONDERE/GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email, dan verwijderen wij deze informatie.

5. NIEUWSBRIEVEN

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. CasaCama.com kan van tijd tot tijd verschillende nieuwsbrieven aanbieden om de diensten die wij verlenen te communiceren danwel te verbeteren. U kunt zich te allen tijde voor deze e-mailnieuwsbrieven afmelden via het Communicatievoorkeurencentrum. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw afmelding .

6. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

CasaCama.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u toestemming hebt gegeven dat uw gegevens worden verzameld, of zo lang als vereist onder de toepasselijke wet- en regelgeving.

7. DELEN PERSOONSGEGEVENS

CasaCama.com verstrekt uitsluitend uw persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de huurovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. COOKIES

CasaCama.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. PERSOONSGEGEVENS INZIEN/BEHEREN/VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CasaCama.com en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar email

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

CasaCama.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

CasaCama.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email

11. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Persoonlijke informatie over gebruikers kan opgeslagen en verwerkt worden in elk land waarin wij, onze gelieerde entiteiten of onze dienstverleners faciliteiten hebben, waaronder landen die buiten uw eigen land of regio liggen. Het kan zijn dat deze landen minder uitgebreide databeschermingswetgeving hebben dan uw eigen land of regio, maar wij nemen in alle gevallen stappen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde beschermd wordt in overeenstemming met het onderhavige Privacybeleid. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat uw informatie kan worden doorgestuurd naar landen die buiten uw eigen land of regio liggen.

12. EXTERNE LINKS EN SOCIAL PLUG-INS

Indien een onderdeel van onze website u naar andere websites doorstuurt vallen die websites niet onder dit Privacybeleid. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van dergelijke andere websites door te lezen, om inzicht te krijgen in hun procedures omtrent het verzamelen, gebruiken en onthullen van persoonlijke gegevens. Dit kan ook het geval zijn wanneer een deel van onze website gebruik maakt van sociale plug-ins van andere websites, zoals Facebook. Plug-ins zoals de “Vind-ik-leuk”-knop en “Reacties” van “Facebook” en “Facebook Connect” zijn te herkennen aan een van de logo’s van Facebook, zoals de “f” of het “duim”-icoontje; deze zijn in feite een klein stukje Facebook ingebed in de Website. Wanneer u op een webpagina komt die gebruikmaakt van deze plug-ins, verstuurt uw browser bepaalde informatie naar Facebook. Zoals het geval is bij andere websites die gebruikmaken van deze plug-ins hebben wij geen controle over deze gegevensuitwisseling. Voor meer informatie over de gegevens die Facebook ontvangt wanneer u een webpagina bezoekt met behulp van een van hun plug-ins, raden wij u aan om de hulpcentrumpagina van Facebook te bezoeken.

Onze website maakt gebruik van diverse integraties van derde partijen. Door middel van deze integraties verzamelen de derde partijen persoonsgegevens die zij vervolgens kunnen aanwenden voor eigen verwerkingshandelingen. Waar de betreffende partij een verwerkingsovereenkomst aanbiedt, heeft CasaCama.com deze afgesloten met de betreffende partij.

Volgende partijen worden aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

Google Analytics
Facebook
Twitter
Addthis
Instagram
Pinterest
Zendesk
Whatsapp
Hotjar
Factuursturen.nl
Mollie Payments
Ideal
Paypal
American express
Visa
Mastercard
Bancontact
Sofort Banking
KBC/CBC
Belfius Direct Net

CasaCama.com is geen partij in de verwerkingshandelingen van deze derde partijen. De gebruiker wordt geacht kennis te nemen van het privacyverklaring van de derde partijen voor meer informatie omtrent de doelstellingen van de verwerking.

VRAGEN OVER UW PERSOONSGEGEVENS?

Contactgegevens:
https://www.casacama.com
Robert Kochplantsoen 19
1097GG Amsterdam
Tel +31 (0) 651 900 557

Dhr. M.L. Prorok is de functionaris Gegevensbescherming van CasaCama.com
Hij is te bereiken via email

Sinds 2004 specialist van betrouwbare woonruimte in Suriname, Aruba, Bonaire en Curacao

Als eerste de beste aanbiedingen ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.