Disclaimer

In deze disclaimer staan de regels die gelden wanneer u gebruik maakt van de website www.casacama.com. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen.

Disclaimer voor www.casacama.com

CasaCama.com (Kamer van Koophandel: 34200879), hierna te noemen CasaCama, verleent u hierbij toegang tot www.casacama.com (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. CasaCama behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

CasaCama spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Bij constatering of melding zal CasaCama onjuistheden onmiddelijk wijzigen op de Website. De inhoud van de Website kan om deze reden op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CasaCama. Specifiek voor prijzen en andere informatie over het aanbod op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met CasaCama. Voor lopende overeenkomsten gelden de Algemene Voorwaarden van CasaCama. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CasaCama nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom (teksten en beeldmateriaal van zowel CasaCama als van eigenaren van de aangeboden items) betreffende deze materialen liggen bij CasaCama en de eigenaren van de aangeboden items. De eigenaren van de aangeboden items geven middels deelname aan de Website CasaCama het recht op het gebruik van intellectuele eigendom van de aangeboden items op de Website en voor marketingdoeleinden. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CasaCama en de eigenaren van de aangeboden items, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Voor de inhoud van de Website geldt dat CasaCama zich inspant om de inhoud van de Website te controleren op geldend auteursrecht en de rechthebbende. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat op de inhoud auteursrecht van derden rust. Bij constatering of melding zal CasaCama dergelijke materiaal onmiddelijk wijzigen/verwijderen op de Website. U kunt op basis van dergelijke fouten geen claim op vergoeding indienen bij CasaCama.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Sinds 2004 specialist van betrouwbare woonruimte in Suriname, Aruba, Bonaire en Curacao

Als eerste de beste aanbiedingen ontvangen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.